Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ
Οι υπηρεσίες της GreekRealtor δεν περιορίζονται μόνο στη διαδικασία της αγοραπωλησίας. Μετά την ανεύρεση του ακινήτου που επιθυμείτε, συγκεντρώνουμε για εσάς όλες τις σχετικές πληροφορίες των τεχνικών του χαρακτηριστικών και παρέχουμε συμβουλές για το εάν χρειάζεται να εμπλακεί μηχανικός. Η εταιρεία μας παρέχει και υπηρεσίες μηχανικού.
Για οτιδήποτε άλλο που αφορα σε νομικά θέματα, έλεγχο ιστορικού του ακινήτου και των τίτλων ιδιοκτησίας,  μπορούμε να συνεργαστούμε με τον δικηγόρο σας ή να σας συστήσουμε σε συνεργάτη μας.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΤΕΣ
Υποχρεώσεις του πωλητή πριν την μεταβίβαση
Πρό της μεταβιβάσεως του ακινήτου σας στον νέο αγοραστ,ή πρέπει να γνωρίζετε τις υποχρεώσεις σας. Η συνδρομή ενός επαγγελματία μεσίτη με πολύχρονη εμπειρία και ενημέρωση στο νομικό πλαίσιο, θα σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα.

Αναφορικά μερικές από αυτές είναι η συλλογή εγγράφων, τα οποία διαφοροποιούνται αναλόγως την περίπτωση.
Εάν πρόκειται για:
Οικόπεδο
Τοπογραφικό διάγραμμα / Τίτλοι ιδιοκτησίας / Βεβαίωση μηχανικού περί αδόμητου / Απόσπασμα κτηματολογικού φύλλου αν το ακίνητο υπάγεται σε κτηματογραφημένη περιοχή / Πιστοποιητικά φόρου ιδιοκτησίας / ΤΑΠ

Αγροτεμάχιο
Απαραίτητα είναι όλα τα προαναφερθέντα συν την βεβαίωση περί δασικών εκτάσεων από τη διεύθυνση δασών της περιοχής που υπάγεται το ακίνητο ή από τον μηχανικό, αναλόγως της περίπτωσης.

Οικοδομή
Απαραίτητα είναι όλα τα προαναφερθέντα συν το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), εάν η μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία είναι άνω των 50 τ.μ., Άδεια Δόμησης, Βεβαίωση μηχανικού ότι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες ή ότι έχει υπαχθεί στον Νόμο περί αυθαιρέτων, Ταυτότητα κτιρίου.


Επιπλέον, απαραίτητη είναι η φορολογική σας ενημερότητα καθώς και η ασφαλιστική σε περίπτωση που είστε μέλος εταιρείας/απασχολείτε προσωπικό/έχετε νεοαναγειρόμενη οικοδομή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας και εμείς θα σας κατευθύνουμε.
Μπορούμε επίσης να αναλάβουμε όλη την διαδικασία η να σας συστήσουμε τους συνεργάτες για όλες τις παραπάνω διεκπεραιώσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Η διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου είναι απλή και μπορείτε να ακολουθήσετε μαζί μας τα παρακάτω βήματα

 • Επιλεγούμε μαζί το ιδανικό ακίνητο για εσάς
 • Κλείνουμε την τιμή και πραγματοποιείται τεχνικός και νομικός έλεγχος
 • Καταβάλλετε προκαταβολή
 • Εκδίδουμε ή/και αναλαμβάνουμε την συλλογή όλων των απαραίτητων εγγράφων (Τοπογραφικό Διάγραμμα, ΠΕΑ, Κτηματολογικό Φύλλο και ότι άλλο χρειαστεί
 • Πληρώνετε τον φόρο μεταβίβασης του ακινήτου
 • Υπογράφετε το συμβόλαιο και γίνεται η μεταγραφή του

Τόσο απλά ολοκληρώνεται η μεταβίβαση και το ακίνητο είναι πλέον δικό σας.
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι έχω πραγματικά το δικό μου ακίνητο;
Για κάθε ακίνητο υπάρχει μια πολύ λεπτομερής και ακριβής σειρά από πράξεις που διασφαλίζουν τον τίτλο ιδιοκτησίας στο όνομά σας. Το συμβόλαιο σας αποτελεί δημόσιο έγγραφο, το οποίο μεταγράφεται στο υποθηκοφυλακείο και το κτηματολογικό γραφείο ώστε να καθίσταται γνωστό προς κάθε τρίτο και έτσι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τα περιουσιακά σας στοιχεία.

Τι είναι αντικειμενική αξία;
Η αξία που ορίζει η εφορία βάσει συντελεστών υπολογιζόμενη ανά τ.μ. για συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο ανάλογα τη θέση, το έτος κατασκευής και τα χαρακτηριστικά του. Η αξία αυτή σχεδόν πάντα διαφέρει και είναι μικρότερη της εμπορικής αξίας του ακινήτου.

Γιατί χρειάζεται να προσλάβω δικηγόρο;
Ο δικηγόρος σας διασφαλίζει την νομιμότητα των τίτλων ιδιοκτησίας που κατέχει ο πωλητής, ελέγχει για τυχόν βάρη, διεκδικήσεις, ελαττώματα στο ακίνητο, το ιστορικό απόκτησης του ακινήτου, την ύπαρξη νόμιμης άδειας εγκεκριμένη από την πολεοδομία την μη ύπαρξη οφειλής προς το δημόσιο ή προς το Ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων (ΙΚΑ) σε σχέση με την ιδιοκτησία. Είναι στο πλευρό σας, σας συμβουλεύει και σας καθοδηγεί καθόλη τη διάρκεια. Επίσης εκπροσωπεί τον αγοραστή όταν αυτός δεν μπορεί να παραστεί σε κάποια πράξη.

Ποια είναι η δουλειά του συμβολαιογράφου;
Ο συμβολαιογράφος διασφαλίζει τα συμφέροντα τόσο του αγοραστή όσο και του πωλητή και συντάσει την πράξη της μεταβίβασης δια της οποίας ο αγοραστής αποκτά τον τίτλο για το ακίνητο που αγοράζει. Πριν υπογραφεί η συμβολαιογραφική πράξη ο συμβολαιογράφος βεβαιώνεται ότι τόσο ο αγοραστής όσο και ο πωλητής έχουν κατανοήσει πλήρως τι πρόκειται να υπογράψουν ώστε τα πάντα να είναι σαφή και νόμιμα. Κατά την υπογραφή στο συμβολαιογράφο θα συνοδεύεστε από το δικηγόρο σας και φυσικά από έναν εκπρόσωπο της GreekRealtor.

Θέλω να ξέρω αναλυτικά όλα τα έξοδα για αγορά κατοικιών.
 • Έξοδα δικηγόρου: Ορίζονται κατόπιν συμφωνίας βάσει των υπηρεσιών που θα ζητηθούν από τον εντολέα-αγοραστή, απαραίτητος όμως είναι ο έλεγχος των τίτλων του ιστορικού του ακινήτου από το δικηγόρο προτού τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
 • Αμοιβή συμβολαιογράφου ορίζεται στο 1% επί της αξίας του συμβολαίου συν ΦΠΑ 24%
 • Αμοιβή μεσιτικού γραφείου η οποία είναι υποχρεωτική και για τον εκάστοτε αγοραστή αφού πρώτα έχει συμφωνηθεί με το μεσιτικό γραφείο και ορίζεται συνήθως σε ποσοστό 2% πλέον ΦΠΑ επί της τελικής τιμής πώλησης του ακινήτου. Σε περίπτωση που η τιμή πώλησης είναι χαμηλής αξίας τότε συμφωνείται αμοιβή με ελάχιστο ποσό και όχι ποσοστού.
 • Φόρος μεταβίβασης ακινήτου από 01-01-2014 για τον αγοραστή ορίζεται σε ποσοστό 3% επί της δηλωθείσας αξίας στο οριστικό συμβόλαιο μεταβίβασης.
 • Έξοδα μεταγραφής ακινήτου στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρησης στο Κτηματολόγιο 0,475 έως 0,575% συν ΦΠΑ.

Εμπορική αξία είναι η πραγματική αξία που συμφωνείται ως τιμή της αγοραπωλησίας.
Αντικειμενική αξία είναι η αξία που ορίζει η οικονομική υπηρεσία βάσει στατιστικών κατόπιν εκτίμησης για το συγκεκριμένο κάθε φορά ακίνητο.
Η αντικειμενική αξία (αυτή που ορίζει το κράτος) είναι σχεδόν πάντα μικρότερη από την εμπορική (αυτή που είναι η πραγματική).

Αν αγοράσω ακίνητο πληρώνω ΦΠΑ;
Πληρώνετε μόνο αν αγοράσετε κατοικία από κατασκευαστική εταιρεία. Αν αγοράσετε από ιδιώτη δεν πληρώνετε ΦΠΑ.
Powered by XKtopo
+30 697 1 654 564
+30 27210 867 47
info@greekrealtor.gr
Privacy Policy
Επιστροφή στο περιεχόμενο